Asia T-396/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.6.2012 — Vereniging Milieudefensie ja Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v. komissio (Ympäristö — Asetus (EY) N:o 1367/2006 — Jäsenvaltioiden velvollisuus suojella ja parantaa ilmanlaatua — Jäsenvaltiolle myönnetty väliaikainen poikkeus — Sisäistä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö — Kieltäytyminen — Yksittäistapausta koskeva toimenpide — Pätevyys — Århusin yleissopimus)