Întrebare scrisă P-011873/11 Marita Ulvskog (S&D) adresată Comisiei. Propunerea Comisiei privind îmbunătățirea sistemelor de tahograf