2012/25/UE: Decizia nr. 1/2011 a Comitetului mixt înființat în temeiul Acordului Interbus privind transportul internațional ocazional de călători efectuat cu autocare și autobuze din 11 noiembrie 2011 de adoptare a propriului regulament de procedură și de adaptare a anexei 1 la acord privind condițiile aplicabile operatorilor de transport rutier de călători, a anexei 2 la acord privind standardele tehnice aplicabile autobuzelor și autocarelor și a cerințelor privind dispozițiile sociale prevăzute în articolul 8 din acord