Vec C-633/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy – Poľsko) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za účasti : P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji