Komission päätös , tehty 13 päivänä elokuuta 2008 , ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sisämaaleille ja -lakoille (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4453) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2009/544/EY)