Byla C-238/19: 2020 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Hannover (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EZ / Vokietijos Federacinė Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Prieglobsčio politika – Direktyva 2011/95/ES – Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos – Atsisakymas atlikti karo tarnybą – 9 straipsnio 2 dalies e punktas – Kilmės šalies teisė, kurioje nenumatoma teisė atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų – Asmenų, kurie išvyksta iš kilmės šalies pasibaigus karo tarnybos atidėjimo terminui, apsauga – 9 straipsnio 3 dalis – Šios direktyvos 10 straipsnyje nurodytų priežasčių bei persekiojimo ir baudimo, nurodytų minėtos direktyvos 9 straipsnio 2 dalies e punkte, ryšys – Įrodymai)