Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco