Întrebare scrisă E-3982/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Consiliului. Marocul continuă expulzarea creștinilor din cauza prezumției de prozelitism. Consiliul European are datoria de a soma Marocul să respecte dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie