Întrebare scrisă E-3129/10 adresată de Willy Meyer (GUE/NGL) Comisiei. Lucrători afectați de silicoză în Valle de Valdeorras, Orense (Galicia, Spania)