Decizia Consiliului din 11 iunie 2012 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012