Întrebare scrisă E-7172/10 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Criza și microîntreprinderile din Malta