Întrebare scrisă E-011756/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Speculație privind datoria țărilor sărace