Protecția consumatorilor Rezoluția Parlamentului European din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor (2009/2137(INI))