DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI de însoțire pentru Propunere de REGULAMENT (UE) NR. …/... AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI