Sporočilo Komisije v zvezi z nezahtevano količino, ki se doda količini, določeni za podobdobje od 1. julija 2011 do 30. septembra 2011 v okviru nekaterih kvot, ki jih je odprla Unija za proizvode v sektorju perutninskega mesa, jajc in jajčnih albuminov