Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και η οποία θα προστεθεί στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1ης Ιουλίου 2011 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν από την Ένωση για τα προϊόντα στους τομείς του κρέατος πουλερικών, των αυγών και της αυγοαλβουμίνης