Mål F-52/12: Talan väckt den 7 maj 2012 — ZZ mot parlamentet