Cauza F-52/12: Acțiune introdusă la 7 mai 2012 — ZZ/Parlamentul European