Cauza C-312/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landesarbeitsgericht Köln (Germania) la 29 iunie 2010 — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz