Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8774 – Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )