Întrebare scrisă E-5715/10 Seán Kelly (PPE) adresată Comisiei. Cele mai bune practici privind Grupurile de acțiune locală (GAL) din sectorul pescuitului