Kawża T-19/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Frar 2021 – sprd.net vs EUIPO – Shirtlabor (I love) (“Rikors għal annullament – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva I love – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Trade mark ikkostitwita minn slogan ta’ reklamar – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 94(1) tar-Regolament 2017/1001 – Inapplikabbiltà tal-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament Delegat (UE) 2018/625 – Ammissibbiltà ta’ provi – Artikolu 97(1) tar-Regolament 2017/1001 – Imparzjalità – Artikolu 95(1) tar-Regolament 2017/1001 – Rikors manifestament infondat fid-dritt”)