Cauzele conexate C-471/09 P-C-473/09 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 iulie 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P)/Comisia Europeană, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Recurs — Ajutoare de stat — Acțiune în anulare — Decizii ale Comisiei privind schemele de ajutor de stat puse în aplicare de Spania în favoarea întreprinderilor din provinciile Biscaya, Álava și Guipúzcoa — Credit fiscal de 45 % din investiții — Încredere legitimă — Principiul proporționalității — Principiile securității juridice și bunei administrări — Respectarea unui termen rezonabil — Lipsa notificării)