Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1190 av den 11 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 vad gäller avdrag från fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2019