Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1190 van de Commissie van 11 juli 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 185/2013 wat betreft de verlaging van aan Spanje toegewezen vangstquota voor 2019