Sprawa T-505/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Nadine Trautwein Rolf Trautwein przeciwko OHIM (Hunter) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Hunter — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Ograniczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego)