Lieta T-505/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Nadine Trautwein Rolf Trautwein /ITSB ( “Hunter” ) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Hunter” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto preču loka ierobežojums)