Kohtuasi T-505/08: Üldkohtu 9. septembri 2010 . aasta otsus — Nadine Trautwein Rolf Trautwein versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Hunter) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Hunter taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7, lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7, lõike 1 punkt c) — Registreerimistaotluses kirjeldatud kaupade piiramine)