Věc T-505/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. OHIM (Hunter) ( „Ochranná známka společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Hunter — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009) — Omezení výrobků označených v přihlášce ochranné známky“ )