Întrebare scrisă P-011699/11 Oldřich Vlasák (ECR) adresată Comisiei. Punerea în aplicare a Directivei 1999/74/CE a Consiliului de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare