Întrebare scrisă E-005893/11 Daniël van der Stoep (NI) adresată Comisiei. Suedia admite o teroristă palestiniană pe teritoriul Europei