Întrebare scrisă E-7277/10 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) și Malta