Întrebare scrisă E-010662/11 Alajos Mészáros (PPE) adresată Comisiei. Recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale obţinute în alte state membre