Întrebare scrisă E-007884/11 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Facebook și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor