Pisno vprašanje E-007662/11 Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Nadaljnje provokacije NJRM