Întrebare scrisă E-007662/11 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Noi provocări din partea fostei Republici Iugoslave a Macedoniei