Decizia Comisiei din 11 mai 2006 de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie [notificată cu numerele C(2006) 1887 și C(2006) 1887 COR] (Text cu relevanță pentru SEE) (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial L 197 din 19 iulie 2006, p. 9 ) (2006/502/CE)