Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)