Întrebare scrisă E-011686/12 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) adresată Comisiei. Raport privind impactul creșterii cererii de biocarburanți