Întrebare scrisă E-002808/11 Philippe Juvin (PPE) adresată Comisiei. Revizuirea Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru al medicilor salariați