Cauza F-49/10: Acțiune introdusă la 24 iunie 2010 — De Nicola/BEI