Întrebare scrisă E-011399/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Protejarea frontierelor externe ale UE