Întrebare scrisă E-000828/11 Jan Březina (PPE) adresată Comisiei. Revizuirea politicii UE cu privire la Kosovo