Modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (acordul UE-Argentina) *** Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și a articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/0027(NLE))