Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7988 – Rhône Capital/AP/Garda World Security) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)