Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7988 – Rhône Capital / AP / GardaWorld Security) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)