Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7988 – Rhône Capital/AP/Garda World Security) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)