Cauza C-346/10: Ordonanța președintelui Curții din 4 august 2011 — Comisia Europeană/Republica Elenă