Întrebare scrisă P-9820/10 Vicky Ford (ECR) adresată Comisiei. Controale veterinare asupra nevertebratelor cu risc scăzut