Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu – Za nov zagon partnerstva med Afriko in EU (JOIN(2017) 17 final)